Zasady działania nowoczesnej firmy

Zasady działania nowoczesnej firmy

Nowoczesne firmy wprowadzają do standardów pracy interesujące rozwiązania, które wzmacniają relacje pomiędzy pracownikami, co zwiększa ich efektywność. W stworzeniu przyjaznej atmosfery może pomóc porzucenie formalizmu pomiędzy osobami na różnych szczeblach oraz wzajemna sympatia członków zespołu. Na czym opierają się systemy zarządzania we współczesnych przedsiębiorstwach?

Wyrozumiałość

Pracodawca chcący utrzymywać dobre relacje ze swoim zespołem powinien wykazywać się umiejętnością współodczuwania. Pracownicy z pewnością docenią empatię szefa lub szefowej, którzy zrozumieją niedyspozycję pracownika zatrzymanego w domu przez przeziębienie dziecka i inne sytuacje losowe, które uniemożliwiają przyjście do pracy. Tyczy się to również wykonywanych na co dzień zadań czy opóźnień, które mają prawo zdarzyć się raz na jakiś czas… i to wcale nie z winy pracownika.

Work-life balance

To idea przyświecająca na przykład szwedzkim przedsiębiorcom, którzy doceniają wartość swoich pracowników. Zasada ta zakłada zachowanie równowagi pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym, dzięki czemu pracownik ma poczucie samorealizacji i satysfakcji z sytuacji, w której się znajduje… a jak wiadomo zadowolony pracownik, to wydajny pracownik. Polscy przedsiębiorcy zaczynają spostrzegać tę zależność i coraz więcej z nich wdraża rozwiązania work-life balance we własnej firmie. Jak to robią? Wydzielają przestrzeń dla dzieci, umożliwiając tym samym zabieranie ich do pracy w wyjątkowych sytuacjach. Często występuje też możliwość pracy w elastycznym wymiarze godzin, z pominięciem weekendów i dłuższego zostawania w pracy, a także wykonywania obowiązków zawodowych w domu.

W partnerstwie siła

Traktowanie pracownika wyłącznie jako osoby, która wykonuje polecenia nie sprzyja budowaniu dobrej atmosfery. Relacja szef-podwładny powinna opierać się na partnerstwie, co sprawnie działa w większości nowoczesnych firm. Pracodawcy liczą się z pomysłami i wskazówkami osób pracujących w danym przedsiębiorstwie – być może będą one cenną uwagą usprawniającą wykonanie jakiegoś zadania. Pozwoli to też uniknąć sytuacji, w których pracownik będzie “bał się” swojego szefa, blokując tym samym wykorzystanie jego umiejętności. Motywacją mogą być także premie, upominki, publiczna pochwała itd., dzięki czemu pracownik będzie czuł się doceniony.

Zacznij od integracji

Więzi pomiędzy pracownikami warto budować też poza firmą, czemu sprzyjają spotkania integracyjne. Mogą być nimi firmowe wspólne wyjścia do knajpy, jednak obecnie jest dużo więcej rozwiązań, które pozwolą teamowi lepiej się poznać. Eventy ze specjalnymi atrakcjami, pikniki, szkolenia, bankiety itd., to świetna alternatywa dla standardowych spotkań. Aby mieć pewność, że wszystko się powiedzie tak jak zostało to zaplanowane, warto zaangażować agencję eventową, która profesjonalnie zajmie się oprawą wydarzenia i zadba o każdy szczegół.

Dobry pracodawca to taki, który dba o miłą atmosferę w miejscu pracy, dzięki czemu wysoka wydajność i profesjonalizm pracowników będzie zawsze na wysokim poziomie. Dobrze jest podążać za zmianami, jeśli są lepsze od poprzednich rozwiązań, a idea nowoczesnej firmy na pewno do takich należy.