Work-life balance – co to takiego?

Work-life balance – co to takiego?

Nierzadko słyszy się, że dzisiejsze czasy wprowadziły zasady wymuszające postawy, które zaburzają naturalny rytm funkcjonowania. Ciągły pośpiech, konieczność łączenia życia zawodowego z prywatnym i wykształcenia umiejętności dobrej organizacji to dla niektórych osób wyzwania ponad możliwości. W związku z tym, że w wyborze pomiędzy pracą a czasem dla siebie cierpiało to drugie, postanowiono położyć temu kres i rozpowszechnić zasadę work-life balance.

Na czym polega?

Koncepcja ta powstała na przełomie lat 70. i 80. XX wieku. Zwraca uwagę na konieczność odnalezienia harmonii pomiędzy pracą a życiem prywatnym. Jej celem było wyeliminowanie pojawiających się wówczas problemów społecznych, do których zaliczano między innymi wypalenie zawodowe i pracoholizm. Niestety, mimo że idea powstała wiele lat temu, to dziś wciąż zmagamy się ze wspomnianymi zjawiskami. Na szczęście idea work-life balance znajduje coraz więcej zwolenników wśród zatrudnionych i pracodawców, którzy dostosowują warunki pracy w myśl jej założeń.

Czym przejawia się work-life balance?

Życie w zgodzie z tą zasadą wymaga w pierwszej kolejności uświadomienia sobie tego, gdzie obecnie jesteśmy. Osoba, która jest usatysfakcjonowana pracą zajmującą dużo więcej, niż standardowe 8 godzin w ciągu dnia, nie będzie musiała dokonywać w grafiku żadnych zmian. W przypadku innych ludzi krótkie przeanalizowanie sytuacji życiowej wystarczy, by pojawiła się chęć wprowadzenia zmian pozwalających na łączenie pracy i czasu spędzanego poza nią. Pracodawcy również zauważyli, że najbardziej efektywni pracownicy to ci szczęśliwi i dlatego chętniej stwarzają warunki do zrównoważenia relacji pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym wszystkim tym, którzy tego potrzebują.

Pierwszym z takich udogodnień jest elastyczność, dzięki której można pracować w niepełnym wymiarze, w domu lub o dowolnych godzinach otwarcia biura. Takie rozwiązania eliminują stres wiążący się z potrzebą załatwienia ważnych spraw, które można zamknąć jedynie w godzinach pracy i dają możliwość planowania wszelkich aktywności poza nią.

Kolejne wiążą się z opieką nad małymi dziećmi. W przedsiębiorstwach powstają przedszkola, dzięki którym pracownicy mają większe poczucie bezpieczeństwa swoich pociech i bez obaw mogą skupić się wykonywanej pracy. Rodzice mogą cieszyć się dodatkowymi dniami wolnymi, a nawet opieką dla swoich maluchów zapewnianą przez pracodawców.

Co więcej, oprócz takich ułatwień, sami zatrudnieni podejmują często decyzje wpływające na work-life balance. Odnosi się to na przykład do wyboru miejsca zamieszkania. Często decyzja o kupnie mieszkania zależna jest przede wszystkim od odległości od miejsca pracy osób zakładających rodzinę. Możliwość oszczędzania czasu, który tradycyjnie byłby przeznaczony na dojazdy jest kusząca dla dużego grona współczesnych pracowników.

Należy pamiętać, że zasada work-life balance nie powinna być rozumiana jako zupełne oddzielenie życia prywatnego od zawodowego. Poruszanie w pracy tematów domowych jest po prostu potrzebne – tak samo jak sytuacja odwrotna, która zapobiega narastaniu stresu. Najważniejsze w tej idei jest to, by znaleźć swoją własną równowagę.