Aktywna zabawa, czyli gra miejska

Aktywna zabawa, czyli gra miejska

Czy istnieje ktoś, kto nie pamięta jaką radość sprawiały pierwsze gry fabularne oraz podchody harcerskie w czasach dzieciństwa i wczesnej młodości ? W świat dziecięcej fantazji, która nie tylko bawi, ale też integruje i edukuje coraz częściej wkraczają również dorośli, doceniając niezwykłe aspekty tego typu rozrywki. Właśnie na bazie znanych sprzed lat form rozwinęła się gra miejska – zupełnie nowa atrakcja, która łączy w sobie elementy gier komputerowych, gier RPG i ulicznych happeningów.

Wszystko to zaczęło się w latach 70. w USA, kiedy uznanie zyskały gry fabularne. Są to popularne do dziś RPG (Role-Playing Game) i LARP (Live Action Role-Playing), oparte na narracji i toczące się w wyobraźni uczestników lub w świecie rzeczywistym, przy użyciu kostiumów, scenografii i rekwizytów. Formy podchodów i gier fabularnych ewoluowały do postaci gry miejskiej, w której planszą stają się ulice miast, a rozgrywka między uczestnikami ma również cel edukacyjny – to jedna z najlepszych metod poznania historii danego miejsca.

Czym jest miejska gra?

Gra miejska to zabawa, w której może wziąć udział praktycznie każdy, bez względu na wiek. Należy tylko odpowiednio dostosować jej motyw i scenariusz. Przyjmuje ona często rolę konkursu, w której uczestnicy samodzielnie lub drużynowo mogą wygrać atrakcyjne nagrody. Gra toczy się w przestrzeni miasta – na ulicach, skwerach, przystankach, terenach zielonych, a gracze otrzymują od organizatorów mapy miejsc, w których czekają na nich zadania do wykonania. Co więcej, uczestnicy bardzo doceniają gry, które są różnorodne, czyli łączące wiele typów aktywności: od sprawnościowych przez artystyczne po te związane z pozyskiwaniem wiedzy o mieście. Warto więc szczególnie przygotować wszelkie zadania, w których drużyny będą mogły wykazać się na kilku płaszczyznach.

Po co organizować grę miejską?

Taka atrakcja to świetny sposób na integrację mieszkańców miasta, ale również promocję w celach turystycznych. Coraz więcej osób staje się pasjonatami gier miejskich i szukają kolejnych miejsc, w których czekają na nich atrakcje właśnie tego typu. Nie bez znaczenia są również formuły konkursowe, które przyciągają nagrodami. To również doskonały sposób integracji pracowników. Grę można zorganizować zarówno w mieście, w którym pracuje firma, jak i na wyjeździe integracyjnym nawet w innej części kraju.

Celem organizacji gry miejskiej jest przede wszystkim wspaniała zabawa, ale także możliwość poznania miasta i jego historii. Głównymi punktami na „planszy” gry mogą być miejsca symboliczne – zabytki, wyjątkowe budynki czy place. Ważne jest to, by pamiętać, że ze względu na charakter tego typu zabawy najlepszym czasem na organizację gry miejskiej są miesiące wiosenne i letnie.

Organizacja miejskiej gry a aspekty prawne

Polskie prawo nie zawiera regulacji, które można odnieść wprost do organizacji gry miejskiej. Opierając się jednak na jej głównych cechach, można odnieść do tego typu zabawy ogólne przepisy prawne. Gra miejska może być uznana jako „impreza masowa”, jeśli spełni przesłanki zawarte w ustawie z 20 marca 2009 r. To, czy dana gra miejska jest „imprezą masową” i czy w związku z tym na jej organizatorach spoczywają wynikające z ustawy obowiązki prawne, zależy przede wszystkim od liczby jej uczestników i miejsca przeprowadzenia gry. Trzeba więc sprawdzić te aspekty za każdym razem przy organizacji nowej zabawy.

Wiele gier miejskich ma formę konkursu, zwaną w przepisach „przyrzeczeniem publicznym”. Gry oparte na rywalizacji, której wynikiem są wygrane nagrody będą stanowiły właśnie „przyrzeczenie publiczne” uregulowane w kodeksie cywilnym. Przeprowadzenie tego typu konkursu nie wymaga uzyskania zezwolenia, ale musi zakończyć się przekazaniem nagród zwycięzcom. Ze względów prawnych, warto, by każda gra miejska o charakterze konkursu miała swój odrębny regulamin, w którym jasno i dokładnie określone są  wszystkie warunki i zasady rywalizacji.